SKYWAY

ośrodek lotniczy

Kurs pilotażu Wrocław

Kurs pilotażu może rozpocząć każdy, kto ukończył 16 lat (wymagane w dniu pierwszego samodzielnego lotu), ma wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równoważne, posiada pozytywne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2 i dysponuje odpowiednią kwotą pieniędzy. Licencję pilota samolotowego możesz otrzymać mając 17 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A) czy licencja pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A) to dla wielu pierwszy krok do przygody związanej z lotnictwem. Pozwala samodzielnie pilotować samolot, lecz nie uprawnia do lotów w celach zarobkowych. Latanie dla wielu to hobby, dla innych sposób na zaoszczędzenie czasu, unikanie wielogodzinnej jazdy samochodem, a w perspektywie osób prowadzących dochodowy biznes także prestiż.

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) lub rekreacyjnego LAPL(A) składa się z dwóch etapów: szkolenia teoretycznego, a następnie bądź równolegle praktycznego.

Szkolenie teoretyczne to wykłady z przedmiotów, z których wiedza jest niezbędna do wydania licencji pilota, takich jak prawo lotnicze, meteorologia, zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, ogólna wiedza o statku powietrznym, nawigacja itd. Takie szkolenie możemy odbyć w trybie zaocznym dla grupy min. 6 osób, indywidualnie lub poprzez e-learning. Innowacyjna metoda którą możemy Wam zaoferować jest metoda równoległa, polega ona na jednoczesnym zgłębianiu wiedzy teoretycznej przy równoczesnym wykonywaniu lotów szkoleniowych.

Wystarczy skontaktować się z nami!

Lot zapoznawczy

Lot zapoznawczy składa się z dwóch części, najpierw przeprowadzimy przygotowanie naziemne, dzięki któremu poznasz ogólne zasady pilotażu czy budowy samolotu, a następnie wykonamy z Tobą 20 minutowy lot podczas którego będziesz mógł sprawdzić się, a także poczuć się jak prawdziwy pilot, gdyż będziesz pilotować samolot pod nadzorem instruktora pilotażu!

Jest to wspaniała opcja także na niezapomniany prezent!